Projecten

Johan is betrokken bij tal van projecten en activiteiten om de impact van kanker te beperken en om kankerpatiënten na de ziekte beter te integreren in de maatschappij. Tijdens zijn tocht stelt hij graag enkele nieuwe en minder bekende projecten voor. 

AYA-movement en kanker counteren bij jongeren

Jongeren (AYAs) met kanker hebben specifieke vragen en noden. AYA-movement, een project van Kom op tegen Kanker, wil jongeren met kanker een zo goed mogelijke levenskwaliteit en alle mogelijke reïntegratiekansen op sociaal en professioneel vlak garanderen. Kom op tegen Kanker organiseert tweemaandelijks ontmoetingsdagen en jaarlijks een vakantieweek voor jongeren met/na kanker. Hun buddywerking biedt jongeren met/na kanker persoonlijke ondersteuning op vriendschappelijke basis. Kanker Counteren is een online community voor jongeren met/na kanker.

Aandacht voor kankeronderzoek

Kankeronderzoek is van essentieel belang willen we meer kankerlevens redden. De goede doelen die verbonden zijn aan deze beeldjestocht beogen het kankeronderzoek te stimuleren aan de KU Leuven, in Vlaanderen en in België. Johans tochten zijn onlosmakelijk verbonden met kankerpatiënten zoals Dieter, een lotgenoot van Pieter. Dieter overleed aan een hersentumor op dag 4 van Johans tocht naar Compostela. Johan beloofde Dieters strijd verder te zetten in het kankeronderzoek. Na de tocht richtten de familie en vrienden van Dieter het Fonds Dieter De Cauderlier voor hersentumoren op om hersenkankeronderzoek te bevorderen en hiermee lotgenoten meer kansen te geven.  Johan is voorzitter van dit fonds. 

Monte Perdido & Obbaya

Monte Perdido is een programma van Outward Bound dat mensen met een kankerervaring professioneel wil begeleiden om letterlijk en figuurlijk opnieuw in beweging te komen, samen met lotgenoten, en misschien zelfs de Monte Perdido te beklimmen. Obbaya is een groeitraject van Outward Bound speciaal voor AYA’s (= jongvolwassenen tussen 18 en 39 jaar met/na kanker) en staat in het teken van een stap zetten op de tocht naar voller vertrouwen in je lichaam en geest, naar het (her)ontdekken en/of ontwikkelen van sterktes en kwaliteiten, naar het laten groeien van veerkracht. Johan is peter van deze projecten

Werken met of na kanker

Entrée biedt individuele ondersteuning bij het zetten van stappen naar werk of studie tijdens of na kanker. Kanker en werk biedt adviezen en concrete tips voor (kmo-)werkgevers wanneer die te maken krijgen met een werknemer met een kankerdiagnose.

The Donkey Campus

The Donkey Campus van de Kampenhoeve richt zich specifiek tot jongeren tijdens of na een kankerbehandeling. Door de focus te leggen op rust, motivatie, geleidelijk opbouwen van een (werk)ritme, verbetering van het zelfbeeld, rol in de werking, individueel werken of in groep, krijgt de jongere na kanker een mentale boost om beter te functioneren in de maatschappij.

100km run

De 100km-run voor Kom op tegen Kanker is een uniek loopevenement ten voordele van kankeronderzoek, waar Johan ook elk jaar aan deelneemt. Per team dat zich laat sponsoren, komen er vier lopers aan de start. De eerste loper loopt 40 km, na 10 km krijgt hij het gezelschap van de tweede loper, enz. Het team komt samen over de eindstreep.

Fysieke activiteit

Wetenschappelijke studies tonen aan dat de levenskwaliteit verhoogt bij kankerpatiënten die voldoende fysiek actief zijn tijdens en na hun kankerbehandeling. Daarom steunt Stichting tegen Kanker projecten in ziekenhuizen die fysieke activiteit aanbieden aan kankerpatiënten.
 

Casa Magnolia

Casa Magnolia brengt tijd, rust en ruimte voor gezinnen met een zwaar ziek kind. We vinden dat het haalbaar moet blijven voor iedereen binnen het gezin om een kind thuis te verzorgen. Met de inspanningen van voornamelijk vrijwilligers zorgen we voor de nodige energie om vol te houden.  Onze focus ligt op informele zorg en een oppasdienst met de nodige kennis en kunde.

Mangomoment

Positieve momenten in de zorg verdienen zeker ook aandacht
… dat is een Mangomoment.

Aandacht voor levenskwaliteit

Artsen en zorgverleners willen meer aandacht schenken aan deze neveneffecten en aan de levenskwaliteit van de patiënten. Dankzij het Albertfonds kunnen zij extra onderzoek voeren naar het fysiek en emotioneel welzijn van kankerpatiënten. Het Albertfonds investeert ook in vernieuwende proefprojecten aan UZ Leuven.

Beauty Grants


De levenskwaliteit tijdens en na de ziekte is een prioriteit geworden in de oncologie. Daarom is Stichting tegen Kanker overtuigd van het belang van onco-esthetiek (schoonheidsverzorging) voor kankerpatiënten. Met hun Beauty Grants wil Stichting tegen kanker initiatieven die hierop inzetten financieel ondersteunen.